کنکور 99

30%
تخفیف
خرید بسته مشاوره روانشناسی ماهانه

مشاوره روانشناسی، توسط خانم دکتر درویشی، اسفند ماه، بسته شماره (39912)

مشاوره روانشناسی، ماهانه، اسفند ماه، بسته شماره (39912)
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیرحضوری
1,144,000 تومان 800,000 تومان
مصاحبه و پیش ثبت نام پایه دهم

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه دهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
رایگان
مصاحبه و پیش ثبت نام پایه یازدهم

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه یازدهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
رایگان
مصاحبه و پیش ثبت نام پایه دوازدهم

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه دوازدهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
رایگان
30%
تخفیف
خرید بسته برنامه ریزی آموزشی
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیر حضوری
1,144,000 تومان 800,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

دوازدهم، درس شیمی (رشته تجربی و ریاضی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته (رشته تجربی و ریاضی) شماره کلاس (120201)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

دوازدهم، درس فیزیک (رشته تجربی و ریاضی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته (رشته تجربی و ریاضی) شماره کلاس (120301)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
31%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 75 ساعت، 50 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,730,000 تومان 1,200,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 48 ساعت، 32 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,100,000 تومان 770,000 تومان
31%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 63 ساعت، 42 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,450,000 تومان 1,000,000 تومان
30%
تخفیف
خرید کلاس برنامه ریزی و نظارت
سطح 30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
690,000 تومان 480,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس ریاضی، (رشته تجربی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، . شماره کلاس (110101)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس شیمی (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110201)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس فیزیک (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110301)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس زیست (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، . شماره کلاس (110401)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس حسابان

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110501)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان