اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

105 دانشجو
60 ساعت آموزش
75 دوره آموزشی
20 استاد مجرب

دوره های جدید

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه دهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه یازدهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه دوازدهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
30%
تخفیف

مشاوره روانشناسی، توسط خانم دکتر درویشی، اسفند ماه، بسته شماره (39912)

مشاوره روانشناسی، ماهانه، اسفند ماه، بسته شماره (39912)
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیرحضوری
30%
تخفیف
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیر حضوری
30%
تخفیف
سطح 30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
تمامی دوره ها

مقالات ونوس