مشاهده کلاس‌ های ضبط شده – نظارت و ارزیابی – پایه دهم کلاس 66

Telecommuting-pana

فایل تصویری کلاس

برای مشاهده ویدیو جلسات قبل لطفا روی جلسه مورد نظر کلیک کنید. این جلسات بعد از برگزاری هر کلاس به روز رسانی خواهد شد.