مشاهده کلاس های ضبط شده – یازدهم، درس فیزیک، کلاس شماره (54) (رشته تجربی و ریاضی)

Telecommuting-pana

فایل تصویری کلاس

برای مشاهده ویدیو جلسات قبل لطفا روی جلسه مورد نظر کلیک کنید. این جلسات بعد از برگزاری هر کلاس به روز رسانی خواهد شد.