میناب دوازدهم تجربی

کلاس های اینترنتی  این بخش از وب سایت دانا، ویژه دانش آموززان عزیزی است که به صورت گروهی از میناب پیش ثبت نام کرده اند.

برگزاری کلاس ها در دو مرحله است:

مرحله اول :  مرور دروس تخصصی پایه های یازدهم و دهم.

مرحله  دوم :  دروس تخصصی پایه دوازدهم. پس از پایان مرحله اول، مرحله دوم شروع خواهد شد.

  کلاس های رشته تجربی   برای  دانش آموزان عزیزی  که مهر 1399  پایه دوازدهم  را شروع  خواهند نمود، برگزار می شود.

کلاس های دوازدهم تجربی مرور پایه شامل :

  1. مرور درس زیست
  2. مرور درس ریاضی
  3. مرور درس شیمی
  4. مرور درس فیزیک

برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید لطفا.

=================================================================

دانش آموزان عزیزی که علاوه بر بسته کلاس های آموزشی، تمایل دارند در کلاس های گروهی مشاوره و برنامه ریزی نیز شرکت کنند می توانند کلاس زیر را خرید نمایند. در صورتیکه نفرات کلاس به حد نصاب برسد، کلاس تشکیل خواهد شد.