مشاوره روانشناسی

بسته مشاوره روانشناسی، توسط خانم دکتر درویشی ارایه می شود. تخصص و تجربیات ایشان در ادامه مطالب در همین صفحه قابل مشاهده است.

شما می توانید پس از مطالعه محتوای این صفحه و در انتها، نسبت به خرید بسته مشاوره روانشناسی اقدام نمایید.

برای هر یک از دانش آموز عزیز، جلسات مشاوره به صورت اختصاصی، هر هفته یک جلسه و جمعا 4 جلسه در هر ماه ارایه می شود.

بسته مشاوره روانشناسی ماهانه، به ازای هر ماه از سال تعریف می شود و دانش آموزان عزیز که مایل به دریافت خدمات مشاوره روانشناسی هستند، باید قبل از شروع هر ماه بسته مشاوره روانشناسی ماهانه را خریداری نمایند تا امکان ذخیره وقت برای ماه آینده وجود داشته باشد. درصورتیکه دانش آموز عزیزی، در میانه ماه، بسته ماهانه روانشناسی را خریداری نماید، پرسنل ستادی با توجه به وقت های خالی در برنامه خانم دکتر درویشی، حداکثر همکاری برای برگزاری جلسات را به عمل خواهند آورد.

  بسته مشاوره روانشناسی، در وب سایت مرکز آموزش هوشمند دانا و با استفاده از سیستم جلسات هوشمند به صورت صوتی و تصویری ارایه می شود و در صورت نیاز مطالب به صورت پاور پوینت نیز توسط مشاور محترم ارایه می گردد.

موارد مطرح شده در بسته مشاوره روانشناسی، براساس وضعیت هر دانش آموز، تغییر می کند و بنا بر الویت هایی که مشخص می شود، جلسات مشاوره بر روی یکی از موارد زیر متمرکز خواهد شد:

 1. مشکلات دانش آموز

 2. نیازهای دانش آموز

 3. وضعیت فعلی دانش آموز

 4. توانایی های دانش آموز

 5. ضعف های دانش آموز

 6. فرصت های دانش آموز

 7. انگیزه های دانش آموز

 8. اهداف دانش آموز

 9. وضعیت خانوادگی دانش آموز

 10. وضعیت اجتماعی دانش آموز

 11. وضعیت عاطفی دانش آموز

 12. وضعیت ذهنی دانش آموز

 13. وضعیت جسمانی دانش آموز

 14. وضعیت استرس دانش آموز

 15. وضعیت اضطراب دانش آموز

 16. وضعیت نظم و ترتیب دانش آموز

 17. وضعیت برنامه روزانه دانش آموز

***********************************************************************************

برای خرید بسته مشاوره روانشناسی، بر روی بسته زیر کلیک کنید لطفا:

***********************************************************************************

تخصص و تجربیات خانم دکتر درویشی: