مشاهده کلاس های ضبط شده – میناب دوازدهم مرور درس فیزیک کلاس (M44)

Telecommuting-pana

فایل تصویری کلاس

برای مشاهده ویدیو جلسات قبل لطفا روی جلسه مورد نظر کلیک کنید. این جلسات بعد از برگزاری هر کلاس به روز رسانی خواهد شد.

گروه A

جزوه‌های کلاس

برای دانلود جزوات روی اسم فایل کلیک کنید، فایل به صورت خودکار دانلود خواهد شد.

گروه B

کلاسهای مشترک