مشاهده نمونه هایی از کلاس های برگزار شده (جهت تست)

===================================================

دانش آموزان عزیزی که تا کنون عضو وب سایت دانا نشده اند و می خواهند قبل از خرید کلاس های دانا کیفیت کلاس ها را مشاهده کنند، نمونه هایی از کلاس های برگزار شده در این صفحه قابل دسترسی است. دانش آموزان عزیز می توانند با کلیک بر روی نام کلاس در لیست زیر، وارد کلاس شوند و کلاس برگزار شده را مشاهده نمایند. اطلاعات بتدریج تکمیل می شود. از صبوری شما تشکر می کنیم.

===================================================

دوازدهم تجربی، درس زیست، شماره کلاس (31) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم تجربی، درس ریاضی، شماره کلاس (32) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم، درس شیمی، شماره کلاس (33) (رشته تجربی و ریاضی) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم، درس فیزیک، شماره کلاس (34) (رشته تجربی و ریاضی) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم ریاضی، درس حسابان، شماره کلاس (35) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم ریاضی، درس هندسه، شماره کلاس (36) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم ریاضی، درس گسسته، شماره کلاس (37) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم، مشاوره کلاسی، شماره کلاس (38)

دوازدهم تجربی، درس زیست، مرور پایه، کلاس شماره (41) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم تجربی، درس ریاضی، مرور پایه، کلاس شماره (42) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم، درس شیمی، مرور پایه، کلاس شماره (43)  (رشته تجربی و ریاضی) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

دوازدهم، درس فیزیک، مرور پایه، کلاس شماره (44)  (رشته تجربی و ریاضی) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

یازدهم تجربی، درس زیست، کلاس شماره (51) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

یازدهم تجربی، درس ریاضی، کلاس شماره (52) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

یازدهم، درس شیمی، کلاس شماره (53). (رشته تجربی و ریاضی) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

یازدهم، درس فیزیک، کلاس شماره (54) (رشته تجربی و ریاضی) مشاهده نمونه کلاس برگزار شده کلیک نمایید.

یازدهم، درس مشاوره کلاسی، کلاس شماره (58) .