فیزیک

جناب آقای سعید احمدی

رتبه 15 کنکور سراسری ریاضی فیزیک

رتبه 11 در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

مولف بیش از چهارده عنوان کتاب فیزیک در انتشارات گاج

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

طراح سوالات فیزیک آزمون بزرگ گاج و آزمون های جامع

مولف کتاب های فیزیک میکروطبقه بندی گاج

مولف کتاب فیزیک جامع IQ انتشارات گاج