مقررات و شرایط

مقررات و شرایط بسته های آموزشی دانا

 1. مرکز مشاوره و آموزش هوشمند دانا، به اعتماد و انتخاب شما دانایان، ارج نهاده و امیدوار است با تکیه بر تخصص و تجربه همکاران، نخبگان و ربته های برتر کنکور، بتواند خدمتی هرچند اندک در جهت موفقیت دانش آموزان عزیز در کنکور دانشگاه و دستیابی به جایگاه شایسته این عزیزان ارایه نماید.
 2. دانش آموزان و والدین محترم، برای مشاهده لیست بسته های آموزشی دانا، ابتدا باید فرم عضویت در وب سایت دانا را تکمیل و ارسال نمایند. سپس مرکز مشاوره و آموزش هوشمند دانا، اطلاعات عضویت دانش آموزان را بررسی و تایید خواهد نمود و تایید کد کاربری از طریق پیام واتساپ یا پیامک یا تلفن به اطلاع دانش آموز عزیز خواهد رسید.
 3. دانش آموزان عزیز پس از مشاهده بسته های آموزشی، بسته آموزشی مورد نیاز خود را انتخاب نموده و خرید می نمایند.
 4. ظرفیت هر کلاس در  بسته های  آموزشی بیست نفر است.
 5. تشکیل کلاس ها، منوط به رسیدن تعداد دانش آموزان به حد نصاب 15 نفر در هر کلاس است.. کلاس هایی که تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در آنها کمتر از 15 نفر باشند، یک بازه زمانی برای تکمیل حد نصاب،  مهلت داده می شود.
 6. در صورتیکه تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در یک کلاس،  علی رغم مهلت زمانی، به حد نصاب نرسد، تمامی وجه پرداخت شده بابت این بسته آموزشی، به دانش آموزان بازگشت داده می شود.
 7. کلاس های به صورت غیر حضوری، اینترنتی، آنلاین و زنده با حضور مدرس محترم برگزار می شود.
 8. دانش آموزان باید در کلاس تمرکز کامل داشته باشند و مدرس محترم در حین تدریس، از دانش آموزان سئوال خواهند کرد تا مطمئن شوند مطالب درسی به همه دانش آموزان منتقل شده است.
 9. دانش آموزان می توانند در کلاس های درسی، پرسش های خود را از مدرسان بپرسند.
 10. دانش آموزان موظفند تکالیف داده شده در کلاس را در موعد مقرر انجام داده و ارسال نمایند.
 11. در صورتیکه تعداد نفرات کلاس به حد نصاب برسد و کلاس تشکیل شود، امکان لغو کردن کلاس و انصراف از حضور در کلاس توسط دانش آموز میسر نیست. چرا که جایگرینی دانش آموزان جدید در سیستم ممکن نخواهد بود.
 12. لغو کلاس و بازگشت هزینه قبل از شروع کلاس،  به شرطی امکان پذیر است که، لغو کلاس توسط دانش آموز، نفرات کلاس را به زیر حد نصاب کاهش ندهد.    در صورت لغو کلاس، میزان پنج درصد از مبلغ واریز شده؛ بابت هزینه ثبت نام و لغو ( شامل هزینه پرسنل، وب سایت، کارمزدهای بانکی) از مبلغ واریزی کسر گردیده و باقی مانده برگشت داده می شود.
 13. مدت زمان هر جلسه از کلاس 90 دقیقه است که در میانه کلاس به میزان 15 دقیقه استراحت در نظر گرفته می شود. این استراحت به این دلیل است که کلاس اینترنتی نسبت به کلاس حضوری به صورت مستمر صحبت می شود و مطلب ارایه می شود و نزدیکی چشم دانش آموزان و مدرسان به صفحه کامپیوتر در مدت 90 دقیقه، باعث آسیب به سلامتی دانش آموزان و مدرسان خواهد شد.
 14. هر بسته آموزشی بسته به محتوای درس، در حدود  270 ساعت در 180 جلسه و در مدت 20 هفته برگزار می شود.

15. به منظور برقراری هماهنگی و نظم بیشتر در کلاسهای آموزشی، جمع تعداد غیبت موجه و غیر موجه برای هر دانش آموز  در هر درس،  سه جلسه میباشد. با توجه به اینکه غیبت دانش آموز بیش از حد مجاز از نظر سطح آموزشی،  موجب بی نظمی کلاس و  تضییع حقوق دانش آموزانی که بطور منظم در کلاس شرکت میکنند میگردد، از پذیرش دانش آموزان در کلاس درس که سقف غیبت آنان بیش از حد مجاز باشد معذوریم. اینگونه دانش آموزان در ادامه جلسات باقی مانده فقط میتوانند از ویدیو ضبط شده کلاسها استفاده نمایند.