جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – کناری زاده

دانش آموز: کناری زاده

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.

جلسه تاریخ ۲4 مهر
جلسه تاریخ 1 آبان