جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – فرخی

دانش آموز: فرخی

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.