جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – خدامی

دانش آموز: خدامی

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.