جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – پوریاری

دانش آموز: پوریاری

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.