جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – قاسمی نژاد

دانش آموز: قاسمی نژاد

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.