جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – کشاورز

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.

جلسه تاریخ 23 مهر
جلسه تاریخ ۳۰ مهر