جلسات ضبط شده برنامه ریزی، کنترل و نظارت تحصیلی – هوشمند

دانش آموز: عرفان هوشمند

لطفا برای مشاهده جلسات گذشته بر روی لینک جلسه کلیک کنید.

جلسه تاریخ ۲۳ مهر
جلسه تاریخ 30 مهر