برنامه هفتگی دوازدهم ریاضی

کلاس های رشته ریاضی پایه دوازدهم ، حسابان، هندسه، گسسته، شیمی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: اسماعیلی (حسابان)، عدل (هندسه، گسسته)، موحدی نیا(شیمی)، احمدی(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(۷)
زنگ
(۸)
زنگ
(9)

ساعت شروع

7:30

9:45

11:00

13:00

14:45

16:30

18:15

20:00

21:45
شنبهفیزیک
کلاس ۳۴
یکشنبههندسه
کلاس ۳۶
 گسسته
کلاس ۳۷
 —
دوشنبه —— حسابان
اسماعیلی
سه شنبه— شیمی
کلاس ۳۳
 — —
چهارشنبه— — 
پنجشنبه— — 

==================================================================

==================================================================