برنامه هفتگی دوازدهم تجربی

کلاس های رشته تجربی پایه دوازدهم، زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: فراز (زیست)، موحدی نیا(شیمی)، اسماعیلی (ریاضی)، احمدی(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(7)
زنگ
(8)
زنگ
(9)

شروع کلاس

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:15 20:0021:45
شنبهفیزیک

احمدی
یکشنبه

زیست

فراز
دوشنبهریاضی

اسماعیلی
سه شنبهشیمی

موحدی
چهارشنبه
پنجشنبه

==================================================================

==================================================================

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]